၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး သိန္းဝင္းႏွင့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုထုိးနီေက်းရြာအုပ္စု၊ သေျပသာေက်းရြာ ေစတနာရွင္ဓမၼာ႐ံု၌ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာ ပြဲ က်င္းပသည္။

 အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးသိန္းဝင္းက မႈခင္းႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ပြား ရေအာင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မမ်ားအရ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မႈခင္းအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျဖန္ ႔ေဝေပးခဲ့သည္။