၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္သြားႏို္င္ေရးတို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ညစဥ္ ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ကလည္း ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေနရာ ခုႏွစ္ေနရာတို႔၌ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးၾကၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေနရာ သံုးေနရာတို႔တြင္ အထူးပိတ္ဆို႔ရွာေဖြျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကား၊ လွည့္ကင္း မ်ားကိုလည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ဦး၊ ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးခင္ေဇာ္ႏွင့္ မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္တို႔ ဦးစီး၍ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။