၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္

  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ သူခိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ (ပါ-၁၅)ဦးအား ခုိးရာပါ သက္ေသဆိုင္ကယ္ (၂၆)စီးႏွင့္အတူ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

 မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳထားေသာ မႏၲေလးတုိင္း(CID)မွ ဒုတိယရဲမွဴးဦးစီးသည့္ မႏၲေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မႈခင္းအကူဌာနစိတ္မွ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ မႈ/ကူအဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ အုပ္စုဂိုဏ္းဖြဲ႔ကာ ခိုးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္သူခိုး ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာယာရပ္ေန စိုးထက္(ခ)စိုးထက္ေအာင္ (၂၄)ႏွစ္အား ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္ခိုးယူသည့္ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ရာ သိမ္းဆည္းရရွိသည့္ ဆိုင္ကယ္ ၂၆ စီးအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရးဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အမႈေပါင္း ၈ မႈမွ သက္ေသခံဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး မရွိပါက အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္အထိ ပိုင္ရွင္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာ ဆုိင္ကယ္ ၁၆ စီးအား ပိုင္ရွင္ရွာေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၁၀ စီးမွာ ပိုင္ရွင္မေပၚေသးသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားမွာ ေဘာင္အမွတ္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ရဲရိပ္သာရွိ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၂၄၀၂၃၁၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ တရားခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။