၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး႐ံုး၊ ရဲသူရိန္ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍  မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဒုတိယတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးခင္ေဇာ္တုိ႔က လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။