၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္

 လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ မႈခင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တမၸဝတီရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၌ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပသည္။

 အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မြန္လတ္၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္တို႔က ဦးေဆာင္၍ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ထုိသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္ ရဲတစ္ဦးလွ်င္ ျပည္သူအခ်ိဳး ၁၆၅၇ ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကင္း၊ လွည့္ကင္း၊ ဝပ္ကင္းမ်ားျဖင့္ ေန႔ညေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 အလားတူ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕သစ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ (၄)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ကံသာယာရပ္ကြက္မ်ားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္၍ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ မႈခင္းပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။