၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း(မႏၲေလး-ဗဟို)တို႔ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္ ၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ၆၇ လမ္းႏွင့္ ၆၈ လမ္းၾကားရွိ အမွတ္(၁)ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း (ထ.ခြဲ) မဟာဂႏၶာရံု ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္က ၾသဝါဒကထာ မိန္႔ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အသင္းခြဲ ဥကၠ႒ ဦးသန္းၾကြယ္က ေဟာေျပာပြဲက်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္မႈအသင္း(မႏၲေလး-ဗဟို)ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းတို႔က အသိပညာေပးေဟာေျပာၾကသည္။