၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသိပညာေပး ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထံုးႀကီးနယ္ေျမစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေအာင္ေတဇႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ဆင္ေသ ေက်းရြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)တြင္ ေက်းရြာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ လက္ပန္လွရဲကင္းစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္ခိုင္မိုးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက လက္ပန္လွေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးတြင္ ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတုိ႔အတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ေဟာေျပာရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ပညာေပးစာေစာင္ မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၾကသည္။