၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

၂၀၀၀ အခ်ိန္ မယတစု(၁၈) မွ ရဲအုပ္ ေအာင္ေဇာ္ျမင့္ ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ မယဆဝ သတင္းအရ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ြာ၊ (၆၉) လမ္းႏွင့္ ယုဇနလမ္းေထာင့္၊ အိမ္အမွတ္ ၇၈/၁၆ ေန လ်ဳတက္ကြမ္း(ခ) ေအာင္ႏိုင္ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ နားေနသည့္ေနာက္ခန္းအတြင္းရွိ စားပြဲခုံ၌ထိုင္ေနသည့္ လ်ဴတက္ကြမ္း(ခ) ေအာင္ႏိုင္၊ တင္ေမာင္ဦး(ခ) ေရွာက္ဝမ္၊ ဝင္းႀကိဳင္ႏွင့္ အိပ္ရာေပၚမွ ေဇာ္ထြန္း၊ ခင္ေမာင္လတ္(ခ)အိတင္၊ ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ၿဖိဳးတို႔ (၇)ဦးအားေတြ႕ရွိရၿပီး ဆက္လက္ရွာေဖြရာ အိုက္စ္အေလးခ်ိန္(၂၂)ဂရမ္ခန္႔၊ ဘိန္းျဖဴအေလးခ်ိန္(၁)ဂရမ္ခန္႔၊ ခတ္ခူး(၅)ဂရမ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ ၎တို႔(၇)ဦးအား ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၁)နယ္ေျမရဲစခန္း၊ မယ(ပ) ၂၄/၂၀၁၈၊ မူး/ စိတ္ ၁၉(က)/၂၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ အခ်ိန္ ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕(၃) မွ ရဲအုပ္ ခြန္ေအာင္ကိုကို ဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ြာ၊ (၆၉)လမ္းႏွင့္ ယုဇနလမ္းေထာင့္၊ အိမ္အမွတ္ ၇၈/၁၆ ေန လ်ဳတ္တက္ကြမ္း(ခ)ေအာင္ႏိုင္ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစဥ္ ဝင္းေအာင္မွာ ေနအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ရွာေဖြရာ အၾကည္ေရာင္ပလတ္စတစ္ကပ္ခြာအိတ္အတြင္း ကတ္သမင္းအျဖဴေရာင္အမႈန္႔ အေလးခ်ိန္(၀.၃)ဂရမ္ခန္႔၊ အိုက္စ္ အေလးခ်ိန္(၁)ဂရမ္၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား(၆၃)ျပား၊ ျမန္မာေငြစကၠဴ (၆၅၀၀ဝိ/-)က်ပ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး၊ ၎တည္းခိုေနထိုင္သည့္ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၃x ၃၃ လမ္းေထာင့္၊ GODLEN HOTEL အခန္းအမွတ္ ၂၀၅ တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရ၍သြားေရာက္ရွာေဖြ အိုက္စ္ အေလးခ်ိန္ (၁၈)ဂရမ္၊  စိတ္ႂကြေဆးျပား ( ၂၀၀) ျပားတ္ို႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူ ဝင္းေအာင္(ခ)ခ်ာခ်ာ အား ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၁)နယ္ေျမရဲစခန္း၊ မယ(ပ) ၂၅/၂၀၁၈၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၉(က) / ၂၀(က) / ၂၁ ျဖင့္အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိခဲ့ပါသည္။

၂၃၄၅ အခ်ိန္ ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕ (၃) မွ ရဲအုပ္ ခြန္ေအာင္ကိုကို ဦးစီးအဖြဲ႕ သည္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ သင္ပန္းကုန္းရပ္ကြက္၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္းႏွင့္ ဗညားဒလလမ္းၾကား၊ ၅၅ လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ - ညည-၃၇/၃၃+၃၄ ေန ထြန္းေဇာ္ ေနအိမ္အားဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၂၄၁၉) ျပား၊ အေလးခ်ိန္(၂၄၁.၉)ဂရမ္ ႏွင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားသုံးစြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းရမိ၍ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ မယ(ပ) ၂၄ / ၁၈၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၉(က) ျဖင့္အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိခဲ့ပါသည္။