၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္

 မႏၲေလးစက္မႈဇုန္ရွိ သားေရစက္႐ံု ၂၉ ႐ံုမွ ထြက္ရွိေသာ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္ေနမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

 "သားေရနယ္စက္႐ံုလုပ္ငန္းေတြကို စစ္တဲ့အခါ အေနအထား ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာကို ေတြ႔ရတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ရလာတဲ့ အက်ိဳး အျမတ္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူေနမႈေဂဟစနစ္ႀကီး ပ်က္သြားေအာင္ ဖ်က္လိုက္တာ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ ဆယ္ဆမက တန္ဖိုးႀကီးမားပါတယ္။ ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထု ပ်က္စီးသြားတာ က႑တစ္ခု၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း ထားတဲ့စနစ္က စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ စနစ္ တစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ဥပေဒ၊ နည္းဥေပဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မႏၲေလးမွာ ဖြင့္လို႔ရမယ့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုမွ မရွိဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လည္း မၾကာ ခဏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုလည္း သတိေပးေနပါတယ္။ ေပးတဲ့အတိုင္းလည္း လိုက္နာေစခ်င္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း စီးပြားမပ်က္ေစခ်င္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ လည္း အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျပဳျပင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စဥ္းစားေပးဖို႔၊ ျမန္မာျပည္အတြက္ စဥ္းစားေပး ဖို႔၊ ဒု႒ဝတီ၊ ဧရာဝတီ အတြက္ စဥ္းစားေပးဖို႔ပါ။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လူေတြဒုကၡေရာက္ေနၾကတာ မျမင္ၾကရဘူး။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုိးက်ိဳးက ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာမွ သိလာတာ။ ကိုယ္တိုင္လည္း ခံစားေနရ သူေတြ ျဖစ္ေနရတယ္။ ျမန္မာျပည္ကလူေတြ သက္တမ္းတိုေနတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျပာင္းလဲေပးပါ။ တရားဥပေဒနည္းလမ္းေဘာင္အျပင္ဘက္ကဆိုရင္ လက္မခံပါဘူး။ လိုက္နာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆက္လုပ္လို႔ရမယ္။ မလိုက္နာရင္ေတာ့ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ေျမပါသိမ္းမယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အခက္ အခဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ ေရဆိုးမ်ားအား စနစ္တက် စြန္႔ထုတ္ႏိုင္မည့္ ေနရာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။