၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ရက္

 သႀကၤန္ကာလၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ံဳးပတ္လည္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္မ်ားႏွင့္ ေရကစား မ႑ပ္မ်ား ကုိ ဧၿပီ ၂၃ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အၿပီးဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အသိေပးေၾကညာ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္းက ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မ႑ပ္ပုိင္ရွင္မ်ား လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္ ၂၆ခ်က္တြင္ မ႑ပ္မ်ား ေနာက္ဆံုးဖ်က္သိမ္းရမည့္ေန႔ရက္ကုိလည္း ထည့္သြင္းအသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အခြန္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 “သတ္မွတ္ရက္မွာအၿပီးဖ်က္ရမယ့္အျပင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္တာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ ႀကိဳသြင္းထားတဲ့ အာမခံေငြက်ပ္ သိန္း၂၀ထဲက ခုႏွိမ္ဒဏ္ရုိက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

 ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ က်ံဳးပတ္လည္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းထားရၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းလုိက္နာမႈအေပၚမူတည္၍ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ အာမခံေငြကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္မ႑ပ္မွ မန္ေနဂ်ာမစႏၵီက ေျပာသည္။

 “မႏွစ္ကလည္း ၂၃ရက္ေနာက္ဆံုးဖ်က္သိမ္းဖုိ႕ေၾကညာထားေပမယ့္ ၂၂ရက္မွာ အျပီးဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာမရွိလုိ႔ အာမခံေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ အျပည့္ ျပည္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း သတ္မွတ္ရက္မွာ အၿပီးဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔ ႏွစ္ဆန္း ၁ရက္ကစၿပီး ဖ်က္ေနပါၿပီ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

 ယခုႏွစ္ မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ က်ံဳးပတ္လည္၌ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ မ႑ပ္အေရအတြက္မွာ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ မ႑ပ္ကုိးခု၊ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ႏွစ္ခု၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ တစ္ခုႏွင့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ မ႑ပ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။