၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္

 သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးရိပ္ၿငိမ္သုသာန္ရွိ သတ္မွတ္ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ တက္ေရာက္၍ သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားအား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးေပးသည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ မႏၲေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔(တုိင္းေဒသႀကီး) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္(ညႊန္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း)၊ ၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာလင္းလင္းခ်စ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေခ်ာေခ်ာႏုိင္၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ေနရာရွိ က်င္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ကာမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ ယေန႔မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ရန္မသင့္ေသာ အစားအစာမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေငြ ၂၀၃၇၄၀၅၄၈က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း(ဒုတိယ)အႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။