၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္အား Korea.Lamp Medical Aid.Samsung Medical Center မွ ဥကၠ႒ Dr.Jang Jin Kyung ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုး ယုဇနခန္းမေဆာင္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ သစ္ဆင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ Korea.Lamp Medical Aid. ဥကၠ႒က အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု အဆင့္အတန္းျမင့္မားေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ေဆးရံုပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔မွ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုရွိ လူနာမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Dental Chair လွဴဒါန္းသြားမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ သံုးႏွစ္အတြင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ရွိ ေမ့ေဆးပညာဌာန၊ ဓာတ္မွန္ပညာဌာန၊ သားဖြားမီးယပ္ပညာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။