၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၀ ရက္

 ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကိုကို ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ပြဲေတာ္က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကလည္း က်င္းပလာၾကျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္လည္း ယခင္က က်င္းပခဲ့သည့္ သႀကၤန္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မ႑ပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ၾကာရွည္စြာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး အခ်ိန္သာကုန္ဆံုး သြား ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာတစ္ခုတည္းျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ေဆာင္ရြက္၍ မရဘဲ အဘက္ဘက္က ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မိမိတို႔၏ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ လာေရာက္ကူညီေပးၾကသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာကလည္း အျမဲတမ္းႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ထီးမ်ားႏွင့္အလွဆင္ထားသလို ယခုႏွစ္တြင္လည္း တစ္မူထူးျခားေအာင္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း ျဖင့္ ေျပာ ၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ အခြန္ဌာန ဒုတိယဌာနမွဴးက က်ံဳးပတ္လည္ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ေနရာခ်ထားမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)၊ အေျခစိုက္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအဖြဲ႔၊ ေက်ာက္ဆည္အကအဖြဲ႔၊ ဝင္းခင္းအဖြဲ႔တို႔က မိမိတို႔က႑အလိုက္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္အစီအစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ဆပ္ေကာ္မတီ(၁၁)ခုက မိမိတို႔ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။