၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲကို ေမလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲက တံခြန္တိုင္ အဝုိင္းပတ္မွ တုိးဂိတ္အထိ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာ တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈကူညီေရးအသင္း (၈)ခု၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ NLD ပါတီဝင္္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ား၊ စုစုေပါင္းအင္အား (၅၁၅)ဦး စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက ခ်စ္စရာ အရုပ္ေလးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၊ တံခြန္တိုင္ အဝုိင္းအနီး စုရပ္မွ ပရဟိတအသင္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရပ္္ကြက္ျပည္သူမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ NLD ပါတီဝင္္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဝင္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ တံခြန္တိုင္ ဂိတ္အထိ လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားအတြင္းမွ အမႈိက္မ်ား ေကာက္ျခင္း၊ အမႈိက္သိမ္းကားေပၚသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္၍ အမႈိက္ကို စနစ္တက် ထုတ္ပိုးတတ္လာေစရန္၊ စနစ္တက် သိမ္းဆည္း၍ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ ယခုအႀကိမ္သည္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။