၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ သီရိေဟမာအေနာက္ရပ္ကြက္၊ ၂၆ လမ္းမွ လမ္း ၃၀ အထိ၊ သဂၤဇာေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ ပတ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။

 စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ဝန္ထမ္းမ်ား၊ NLD ပါတီဝင္မ်ား၊ မီးသတ္ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စံသရဖူႏွင့္ ပင္မကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ အကြက္မွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအသင္းအဖြဲ႔ (၂၃)ဖြဲ႔မွ အင္အား ၃၈၀ ေက်ာ္ အမႈိက္ေကာက္ပြဲကို တေပ်ာ္တပါး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၂၆ လမ္းႏွင့္ သဂၤဇာေခ်ာင္းဆံု စုရပ္မွ သဂၤဇာေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ လမ္း ၃၀ အထိ လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာရွိ အမႈိက္မ်ားကုိ စုေပါင္းေကာက္ယူသိမ္းဆည္းကာ အမႈိက္ကားေပၚသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ အမႈိက္သိမ္းအိတ္ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးဌာနကလည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္သုဂတိ လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း က လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ထပ္တရာတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း အမႈိက္ေကာက္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသူမ်ားအား ကုသိုလ္ျပဳလွဴဒါန္းၾကသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ သဂၤဇာေခ်ာင္း သန္႔ရွင္း၊ သာယာ၊ လွပေရးအတြက္ ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအား အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရး၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရးတို႔အတြက္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားရန္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္လာၿပီး အမႈိက္မ်ားကို ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ တတ္ေစရန္၊ အမႈိက္ကို စနစ္တက် ထုပ္တတ္လာေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သိမ္းဆည္း၍ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမႈိက္ေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ သမိုင္းဝင္ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕အဝင္၊ ၿမိဳ႕အထြက္ အက်ည္းတန္ေသာ ေနရာမ်ား၊ မီးရထားဘူတာ႐ံုႏွင့္ သံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တုိ႔တြင္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲမ်ား ကုိ  ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။