၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား လိုက္ပါကာ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂ လမ္း၊ ၃၆ လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းၾကားရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ယခင္ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ဟိုတယ္ ယခု နဒီီျမန္မာဟိုတယ္ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္းရွိ စက္မႈ(၂)ေစ်းသို႔ ေရာက္ရွိကာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ က သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးအပ္ႏွံႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာန ဌာနမွဴးအား မွာၾကားသည္။

 ထုိမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ စစ္ကိုင္း-ျမစ္ငယ္ျဖတ္လမ္းႏွင့္ ယခင္ စစ္ကိုင္းတံတားေဟာင္းထိပ္ လမ္းဆံုေနရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ၇၂ ေပအက်ယ္ အဝုိင္းပတ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာရာ လမ္းတံတားဌာန တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက အဝိုင္းပတ္လမ္း ျပဳျပင္ခင္းက်င္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ မီးတုိင္ စိုက္ထူ သြားမည့္ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ အဝိုင္းပတ္အတြင္း ေညာင္ဝါ၊ ပတၱျမားညိဳ၊ ဘိုကေတာ္မ်က္ခံုးအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနမႈ၊ မီးတိုင္ေဘးပတ္လည္တြင္ ပန္း စကၠဴ၊ ပုဏၰရိပ္ပင္မ်ားႏွင့္ က်န္ေနရာလြတ္မ်ား၌ ဂ်ပန္ျမက္ပင္မ်ား ျဖည့္စြက္စိုက္ပ်ိဳးသြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာ ၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနားလမ္း၊ ေရႊၾကက္ယက္မွ ရွမ္းကေလးကၽြန္းအပိုင္းရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္း မ်ားဌာန၊ လူထုအပန္းေျဖပန္းၿခံမ်ားကို လွည့္လည္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ပန္းၿခံမ်ားအတြင္း စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားမရွိေစေရးတို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသြား ၾကသည္။