၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

 

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လမ္းနယ္နိမိတ္မ်ားေပၚတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ထားသည့္ တဲြကားမ်ားကုိ ဆြဲကားမ်ားျဖင့္ ဆြဲယူဖယ္ရွားသိမ္းဆည္းအေရးယူျခင္းကုိ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 “ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲ လမ္းမႀကီးေတြ၊ လမ္းသြယ္ေတြမွာအမိုးမပါ၊ ေခါင္းတြဲေတြခ်ည္းပဲရွိတဲ့ကားေတြ၊ ေခါင္းတြဲျဖဳတ္ထားၿပီး ေနာက္တြဲကုိယ္ထည္ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာထားတဲ့ကားေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႕တြဲကားေတြ လမ္းမေပၚမွာျဖဳတ္ၿပီး လိုသလိုထားသြားတဲ့အတြက္ လမ္းပိတ္ဆို႔တာေတြ၊ အျခား သြားလာေနတဲ့ ယာဥ္ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတယ္။ လမ္းေတြပ်က္စီးေစတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပဖို႔ စီမံခ်က္နဲ႔လုပ္တာပါ။ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြကလည္း ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းလုိက္နာေပးပါ ”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လမ္းနယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမွ အပ ယာဥ္မ်ား အေၾကာင္းမဲ့ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွစ္ထပ္ ရပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။

 “ပညာေပးကာလ ၿပီးသြားလို႔ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ကေနစၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္အထိ စီမံခ်က္ကာလ တစ္လသတ္မွတ္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္သြား မွာပါ။ စီမံခ်က္ေပၚမူတည္၍ လိုအပ္လာပါက စီမံခ်က္ကာလ ထပ္တိုးလုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ပထမဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း ဒဏ္တပ္႐ိုက္ မယ္။ ဆြဲခ တစ္သိန္းပါ။ ထပ္ၿပီး က်ဴးလြန္မယ္ဆုိရင္ စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ တရားစြဲဆို အေရးယူသြားမွာပါ”ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ လိုက္နာမႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ယာဥ္ကို ဆြဲယူဖယ္ရွား သိမ္းဆည္းကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ဒဏ္တပ္ရိုက္အေရးယူမည့္အျပင္ ယာဥ္ဆြဲယူေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ က်ပ္တစ္သိန္းကိုလည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ကို ၂၄ နာရီအတြင္း လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကး တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။