၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္

 မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပူးေပါင္း၍ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ဧရိယာတစ္ဝိုက္ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ ခန္းမ်ားပြဲရံုမ်ား စနစ္တက်တည္ခင္းေရာင္းခ်ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ညေန ၃ နာရီက မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာရဲလြင္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ဌာနမွဴးမ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ယာဥ္လိုင္းၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ(ကုန္တင္)၊ (အေဝးေျပး)တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလင္းထင္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “ေစ်းခ်ဳိေတာ္ဧရိယာတြင္ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အျခားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီမံခ်က္တိုင္းကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနမ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယာဥ္လိုင္းၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက စီမံခ်က္ေရးဆြဲတင္ျပသြားျပီး စီမံခ်က္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရး၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေစ်းခ်ဳိေတာ္ဧရိယာတစ္ခု က်န္ေနေသးေၾကာင္း’’ ျဖင့္ ညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။

 ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ၊ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈအေျခအေနမ်ားကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကျပီး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း၍ ရက္ပိုင္းအတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ပြဲရံုမ်ား စနစ္တက် တည္ခင္းေရာင္းခ်ေရးအတြက္လည္း မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းႏွင့္သားသတ္ ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္းက ၂၈ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္း လမ္းေဘး ဝဲယာ၊ လမ္း ၃၀ ကို ၈၄လမ္း ႏွင့္ ၈၆လမ္းအတြင္းႏွင့္ ၈၅ လမ္းကို ၂၈ လမ္းမွ လမ္း ၃၀ အတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူထားျပီး ပြဲရံုဖြင့္လွစ္သူမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို သိရွိနိုင္ရန္ ေပးေဝထားျပီး ျဖစ္သည္။