၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး (ပထမအႀကိမ္)လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီနာယက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

 ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ အရာရွိမ်ား၊ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသ္ငးမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ မႏၲေလးရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္က်င္းပခဲ့ရာ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အခ်ိန္ ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အသီးအႏွံမ်ား၊ ပန္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ဆုမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဌာနမွလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အႀကံဥာဏ္ ေကာင္းမ်ား၊ အကူအညီမ်ား ေပးၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာန ဌာနမွဴး ဦးေစာထြန္းဦးက ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈကို ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးဆပ္ ေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ လံုၿခံဳေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ႀကိဳဆုိေနရာခ်ထားေရး၊ ဧည့္ ခံေကၽြးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဖိတ္ၾကားေရး ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး၊ မွတ္တမ္းတင္ေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ပညာေပးျပခန္းမ်ား ျပသေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ကား၊ ဆုိင္ကယ္စတင္း ေနရာ ခ်ထားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ၿပိဳင္ပြဲစိစစ္ေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးတို႔မွ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အသီးသီး ရွင္းလင္း တင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ မႏၲေလး ကန္ေတာ္ႀကီး လူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ပန္းမန္ၿပိဳင္ပြဲ ၁၃ မ်ိဳး၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ၿပိဳင္ပြဲ ၁၀ မ်ိဳး၊ စုစုေပါင္း ၂၃ မ်ိဳးတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၇၄၇ ဦးတို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။