၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ဘက္စုံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ားအားလုံးကို ညအခ်ိန္တြင္ အေမွာင္ထု မဖုံးလႊမ္းေစေရးအတြက္ လမ္းမီးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည့္အျပင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက အရိပ္ရသစ္ပင္မ်ား လွဴဒါန္းလ်က္ရွိပါသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ PUMA ENERGY BITUMEN Co.,ltd က ေငြက်ပ္သိန္း ၄၅ဝ တန္ဖိုးရွိ လမ္းမီးတိုင္ Single Arm (၆ဝ) တိုင္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ သဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၄ဝ တန္ဖိုးရွိ အရိပ္ရအပင္လွဴဒါန္းျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

 လမ္းမီးတိုင္ႏွင့္ အရိပ္ရပင္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံ အလွဴရွင္မ်ားက ေပးအပ္ လွဴဒါန္းၾကရာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မီးတိုင္တစ္တိုင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ေပး ပါသည္။ တြက္ခ်က္သည့္အခါက အလွဴရွင္သက္သာေအာင္လိုအပ္သည့္ ဓာတ္တိုင္၊ LED မီးသီး၊ Concrete Footing ဖိုးႏွင့္(ျပင္ပက လုပ္သားငွားရေသာ) ေျမက်င္းတူးခကိုသာ တြက္ခ်က္သည္။ မီးႀကိဳး၊ လမ္းလယ္ကြ်န္းငယ္၊ Breaker, Timer အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က က်ခံသည္။ တပ္ဆင္မႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မီးတိုင္၊ မီးလုံးမ်ားကို ကုမၸဏီက တိုက္႐ိုက္ဝယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္အတြက္ မီးလုံးမ်ား ႏွစ္ဖက္ပါသည့္ လမ္းလယ္မီးတိုင္ Double Arm တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ၁၀သိန္း၊ မီးသီးတစ္လုံးပါသည့္ လမ္းေဘးမီးတိုင္ Single Arm တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ၇ သိန္းခြဲသာ သတ္မွတ္သည္။ မီးလုံးမ်ားမွာ (၇)ႏွစ္ အာမခံျဖစ္သည္။

 လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားက လမ္းမီးတိုင္ တစ္တိုင္ခ်င္းလွဴႏိုင္သလို မိမိေနထိုင္ရာ လမ္းအတြက္လည္း စုေပါင္းလွဴလိုကလည္း လွဴႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ မီးတိုင္ေဟာင္း မီးလုံးေဟာင္းမ်ားကိုလည္း လမ္းမီးမရွိေသးေသာလမ္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္သျဖင့္ မီးတိုင္အလွဴရွင္မ်ားက ကုသိုလ္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းရရွိၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ား အမည္ကို ေပးလွဴသည့္ မီးတိုင္တြင္ စတီးပလိပ္ျပားျဖင့္ ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ေပးသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခြင့္ၾကဳံသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားက အားတက္သေရာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လာေရာက္လွဴဒါန္းေနၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအလွဴရွင္မ်ားက ေပးလွဴေနသကဲ့သို႔ ရပ္ကြက္အလိုက္ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖလူႀကီးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက စည္း႐ုံးၿပီး မိမိတို႔ရပ္ကြက္ရွိလမ္းမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ စုေပါင္းေပးလွဴျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။