၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကြဲရပ္၊ ကမ္းနားေအာက္လမ္း ေဖာက္လုပ္ၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္အတြက္ ဦးဝင္းႏိုင္၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္စိုးႏွင့္ မိတ္ေဆြ မ်ားက ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၅၀ ကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက လွဴဒါန္းရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လက္ခံရယူၾကသည္။

 ဦးဝင္းႏိုင္၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္စိုး၊ ဦးစိုင္းေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒၚလီလီ၊ ဦးအိုက္တီ၊ ေဒၚအားခ်င့္၊ ဦးအားၾကံဳ၊ ေဒၚအားဆန္း မိသားစု ၄ စုက ကမ္းနားေအာက္လမ္းခင္းရန္ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း ၆၅၀ အျပင္ Double Arm လမ္းမီးတိုင္ တိုင္ ၃၀ စိုက္ထူထြန္းညႇိရန္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ကိုလည္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

 ေအာက္ကမ္းနားလမ္းသည္ ၈၉ လမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေညာင္ကြဲမွ ၂၆ လမ္းအထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ေပါက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းၿပီးပါက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။