၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္၉နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒါက္တာေဒၚယုယုေမ တက္ေရာက္အားေပးသည္။

 ေရွးဦးစြာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္က ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားၿပီး စိတ္ေရာဂါကုသေဆးရံုႀကီး၊ စိတ္ေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စႏၵာက ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “စိတ္က်ေဝဒနာေျပာဆိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္။

 ကမၻာအဝွမ္းတြင္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသူေပါင္း ၃၂၂သန္းရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၈၆သန္းရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စိတ္က်ေရာဂါသည္ စိတ္ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ တတိယအျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀တြင္ ၅ဒသမ၇ ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္ပြားေနကာ လူဦးေရသံုးသိန္းခန္႔ေရာဂါခံစားေနရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ကမၻာသူ၊ကမၻာသား အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာကိုေရြးခ်ယ္ကာ အဆိုပါျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ ရန္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ (၆၉)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

  ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ Depression: Let’s talk”   “စိတ္က်ေ၀ဒနာ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ” ျဖစ္သည္။