၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေျခာက္လက္မ အဝီစိစက္ေရတြင္းသစ္ဖြင့္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက အဆိုပါစက္ေရတြင္းသစ္အနီး ယာယီမ႑ပ္တြင္ က်င္းပရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊကို၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဆြဦး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚျမင့္ဝင္းက စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားကိုယ္စား ဦးညီေသာင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းညြန္႔က စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်းရြာေရေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရဲမွတ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

 ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊကို၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဆြဦးႏွင့္ JICA အဖြဲ႔မွ မစၥတာ ဂၽြန္ယာမာဆာကီတို႔က စက္ေရတြင္းဖြင့္ပြဲဆိုင္းဘုတ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႔က စက္ေရတြင္းဆိုင္းဘုတ္မုခ္ဦးတြင္ စုေပါင္းအမွတ္တရ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔က ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းတူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေျခာက္လက္မ အဝီစိစက္ေရတြင္းႏွင့္ ေရစင္၊ ေရစက္ရံုမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ အပူပိုင္းဇုန္ေက်းလက္ေရ ရရွိေရးအတြက္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေျခာက္လက္မ အဝီစိစက္ေရတြင္းႏွင့္ ေရစင္၊ ေရစက္ရံုတို႔ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ ဌာနခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၂၄ ဒသမ ၃၀၁ သန္းျဖင့္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဝီစိစက္ေရတြင္းမွ ေရထြက္အား တစ္နာရီလွ်င္ ေရဂါလန္ ၂၀၀၀ ထြက္ရွိသျဖင့္ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ ၉၅၈ အိမ္မွ လူဦးေရ ၃၈၃၁ ဦးအား သန္႔ရွင္းေသာေျမေအာက္ေရ ဖူလံုစြာ အက်ိဳးျပဳေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။