၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဇြန္ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပရဟိတအသင္းမ်ား စုေပါင္းၿပီး ထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေပါင္းစည္း ေမတၱာ ပရဟိတအသင္း၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းတို႔က တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေပါင္းစည္းေမတၱာ ပရဟိတအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခုိင္မိုးက အသင္းစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တာဝန္ခံ ဦးသိန္းေဇာ္က အသင္းဝင္မ်ား၏ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက ဌာနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ကူညီေပးသည့္ ေပါင္းစည္းေမတၱာအသင္းအား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပါင္းစည္းေမတၱာပရဟိတအသင္းႀကီးကို အဘက္ဘက္က ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာ မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး စုိေပါင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။