၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇူလုိင္လ ၇ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ကူးတို႔ဆိပ္ေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ အလွဴရွင္က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ခ်ယ္ရီ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါေက်းရြာေက်ာင္း၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္း၊ ခရိုင္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွဝင္းေအာင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မိသားစုမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာခ်ယ္ရီေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းရီ၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ပညာ ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးတာဝန္ခံတို႔က ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အလွဴရွင္ 100 School Project မွ ကေနဒါႏိုင္ငံသား Mr.John Steven က ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အလွဴရွင္ကေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပညာေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကိုျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 ယင္းေနာက္ အလွဴရွင္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စံု ၂၀၁စံုကို ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးသို႔ လွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အလံမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးတို႔က တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ေပးအပ္ၾကသည္။

 

 အဆိုပါေက်ာင္းသို႔ ကေနဒါႏိုင္ငံသား Mr.John Steven ၏ လွဴဒါန္းမႈမွာ ေပ ၈၀× ေပ ၃၀ အာစီတစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္လံုး၊ သံုးခန္းတြဲ သန္႔စင္ခန္း တစ္လံုး၊ ေလးေယာက္ထိုင္စာေရးခံု ၃၂လံုး၊ Green Board ေလးခ်ပ္၊ အရိပ္ရသစ္ပင္ ၅၀၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု ၂၀၁စံုတို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။