၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္

 အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ စြမ္းဟိုတယ္၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ Mandalay Business Capital City Develop-ment,Ltd ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ို္က္တာ ဦးဝိတ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 "ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို ပညာရွင္မ်ား ဝိုင္းဝန္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္"ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး Mandalay Business Capital City Development,Ltd မွ ဒါ႐ိုက္တာက အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာ ဧက ၅၀၀ ခန္႔ ေျမ ေနရာ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္အၾကားတြင္ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာ ဧက ၂၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ကို EIA, SIA စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားက အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ထားတာ မရွိပါဘူး။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္မွာပါ။ စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္ရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ညႊန္ၾကားမႈေတြ၊ ပံုစံေတြေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြအေနနဲ႔  ေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP)နဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ"ဟု Mandalay Business Capital City Development,Ltd ကုမၸဏီမွ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဦးေဇာ္ရဲဝင္းက ေျပာသည္။

 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ အလုပ္အကိုင္ရမည္ျဖစ္၍ ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၇၅၀၀ ခန္႔ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ထည့္ဝင္ျခင္းမျပဳဘဲ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္း၊ တံတား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေရဆိုးထုတ္စက္မ်ား၊ သာသနိကအေဆာက္အအံု၊ မိဘမဲ့ေဂဟာ၊ ေဆး႐ံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ရဲစခန္း၊ မီးသတ္စခန္း၊ အားကစားကြင္း စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

 ယခုစီမံကိန္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ သံုးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္ လိုအပ္၍ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုလံုး ႐ုပ္လံုးေပၚေပါက္ရန္ စတင္ သည့္ေန႔မွ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာရန္၊ ေရထိန္းေျမကာ နံရံဒီဇိုင္း ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရန္ စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္းျဖစ္သည္။