၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္

 လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေကာင္း မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး)ကႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ေခတ္မီပန္းရန္နည္းပညာ(အုတ္စီ)ကာလတိုကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း(အခမဲ့)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက မႏၱေလး၊ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း၈၀၊ ၂၆လမ္းႏွင့္၂၇လမ္းၾကားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)အသင္းရံုး၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)ဥကၠဌ ဦးသန္းဝင္းက သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေနမ်ိဳးထြန္းက သင္တန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ Crown Cement ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာေက်ာ္ရွိန္က ပံ့ပိုးကူညီေပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား/သူ ၅၅ဦး၊ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ မတ္ ၂၈ရက္အထိ ၁၀ရက္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ကၽြမ္းက်င္ဆရာငါးဦးက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။