၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

 ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖက္ဖံုးေတာင္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ႏွမ္းၾကဲေက်းရြာ၌ က်င္းပသည္။

 အဆုိပါ ေတာင္တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တရားဝင္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္ကုိ မႏၲေလးခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ သက္တမ္းတုိးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ သက္တမ္းတုိး ေဆာင္ရြက္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵကုိ ေကာက္ယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက တင္ျပထားသည္။

 “သက္တမ္းကုန္ရင္ ရပ္ရမယ္။ ရပ္ရမယ္ဆုိတာ သိရက္နဲ႔ဆက္လုပ္ေနရင္ ေက်းရြာဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန ဆင့္ကဲ တုိင္ရမယ္။ သက္တမ္းတုိးေနစဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ သက္တမ္းတုိးေပး မေပးဆုိတာက သီးသန္႔စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔လာမယ္။ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒါဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္လုိက္တာ။ အဲ့ဒီအတြက္ ဥပေဒအတုိင္းအေရးယူပါမယ္” ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး စမ္းေခ်ာင္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ေန၍ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ အခါ ဆူညံသံမ်ား၊ ေက်ာက္မုိင္းခြဲသံမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည့္အျပင္ ဖက္ဖံုးေတာင္တြင္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားရွိၿပီး ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္ေနေျမတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လံုးဝပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

 “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္အထိဆံုးရံႈးနစ္နာသြားၾကမလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အက်ိဳးအျမတ္ဘယ္ေလာက္ရမလဲ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေရာ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာၾကရဲ႕လား။ ျပဳထားတဲ့ဥပေဒအကုန္လံုးဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးယူမႈအပုိင္းကလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ဆုိလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ကတိေတြ၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ေဒသခံေတြကလည္း လံုျခံဳမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ ဒါေတြထိခိုက္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရမွာလည္း တာဝန္ရွိပါ တယ္။ တစ္ဖက္တည္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

 အဆုိပါ ဖက္ဖုံးေတာင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးအေနျဖင့္ ဇြန္လကုန္မွ စတင္ကာ လုိင္စင္သက္တမ္းျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈကုိ ရပ္နားထားျခင္းမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ ကား၊ ေထာ္လာဂ်ီအစီး ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။