၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးဒုတ္ေရျပာအိုင္သြား ကားလမ္းေဘး ၀ွက္ကားဒီးဒုတ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအတြင္းရွိ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ဆင္စခန္းကို ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါဆင္စခန္းတြင္ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးျမန္မာ့သစ္ထုတ္ လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးနႏၵစိုးတို႔က မုခ္ဦးအား ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ဆင္စခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။

 “ဆင္မ်ားနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ ခရီးတိုဆင္စီးျခင္းသာ ေလာေလာဆယ္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ခရီးရွည္ဆင္စီးႏိုင္မယ့္၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရတံခြန္ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေေနဂ်ာ ဦးနႏၵစိုးကေျပာသည္။

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီးဒုတ္ေရျပာအိုင္သြားကားလမ္းေဘး ၀ွက္ကားဒီးဒုတ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအတြင္းရွိ ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ၇၅ ဧက အသံုးျပဳကာ ဆင္မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသည္ေတြအတြက္ ဆင္စခန္း၀င္ေၾကး ၁၀၀၀၀၊ ခရီးတိုဆင္စီးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ၃၀၀၀၀၊ ခရီးရွည္ဆင္စီး၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အသြား ၆၀၀၀၊ အျပန္ ၆၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဆင္စခန္း၀င္ေၾကး ၂၀၀၀၀၊ ခရီးတိုျဖစ္ေစ ခရီးရွည္ျဖစ္ေစ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ၂၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆိုပါဆင္စခန္းအား နံနက္ ၈နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ျပသမွာျဖစ္ၿပီး ဆင္မ်ားနားေနခ်ိန္မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃နာရီမွအပ က်န္အခ်ိန္ မ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္လက္ရွိ ဆင္အေကာင္ေရ ၆ ေကာင္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျပသမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားက်က္ေျမဧက ထပ္တိုးရန္ရွိၿပီး ဆင္ေကာင္ေရကိုလည္း ထပ္တိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။