၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္

 လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန မႏၲေလး၊ နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းသုိ႔ အလွဴရွင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kyoshin ကုမၸဏီဥကၠ႒ Mr.Sadaaki Tachiki က လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက အဆိုပါ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kyoshin ကုမၸဏီဥကၠ႒ Mr.Sadaaki Tachiki က လွဴဒါန္းရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ နားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားက ျမန္မာအကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသစ္တို႔က အကအဖြဲ႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။

 ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက နားမၾကားေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းအတြင္းရွိ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား စာအုပ္ထုတ္လုပ္ရ္န စီစဥ္ေနမႈႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈမ်ား၊ စကားေျပာေလ့က်င့္အခန္း၊ အၾကားအာ႐ံု စမ္းသပ္အခန္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးကာ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သိရွိလိုသမွ်ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန႐ံုး၌ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၅ ရြာတြင္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္ွလွစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းကာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။