၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

 ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး အလံုးစံု ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားအေပၚ အဆံုးသတ္ေပးသြားရန္၊ တိုးတက္မွန္ကန္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးသြားရန္ လိုေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္း႐ံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္း႐ံုး ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၈)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၲေလး)တို႔က ႀကီးမွဴး၍ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 “ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ (၁၀)ေယာက္မွာ (၁)ေယာက္ဟာ မသန္စြမ္းမႈနဲ႔ ေနထိုင္ၾကရတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ (၁၀၀)မွာ (၇)ေယာက္ေက်ာ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာ၊ မသန္စြမ္းမႈနဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္တဲ့ အတားအဆီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေတြ ဖယ္ရွားၿပီး သဟဇာတျဖစ္မယ့္ အေနအထားေတြျဖစ္ေအာင္၊ ေဖာ္စြမ္းေပးဖို႔ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေနမႈဘဝမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာၿပီး သာယာဝေျပာတဲ့ ရပ္တည္မႈ၊ ေနထုိင္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွလည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခြင့္၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တမႈ ရရွိခြင့္၊ အမွီအခုိကင္းစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈဘဝတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႏိုင္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမး္သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ား၊  အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမး္သူမ်ားအသင္းႀကီးကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ႐ံုးခြဲ (၃၄)ခု၊ အသင္းဝင္ (၁၂၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 “မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းႀကီးအေနနဲ႔ ေကာ့ကရိတ္၊ သံေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ မံုးေဒသေတြမွာ မိုင္းဒဏ္သင့္ မသန္စြမ္းသူေတြကို အေလးထား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ေအာင္ျမင္မႈလည္းရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြအေနနဲ႔ သြားလာေနထိုင္တဲ့အခါမွာလည္း သတိတရားရွိရွိနဲ႔ ေနထိုင္ၿပီး မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြကလည္း မိမိသားသမီးေတြကို ရင္အုပ္မကြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မသန္စြမ္းသူေတြအေရး လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူေတြအျပင္ အၾကားအာရံု၊ ဥာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းေတြရဲ့အေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမး္သူမ်ားအသင္း(ရံုးခ်ဳပ္) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာကိုကိုဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမး္သူမ်ားအသင္း(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုး)ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၈)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္အတူ အလွဴေငြ၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံံ့ေငြ၊ စာေရးကိရိယာမ်ား၊ မသန္စြမ္းသံုးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။