၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္

 ရတနာပံုတကၠသိုလ္၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ တက္ေရာက္ အားေပးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႏုိင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဌးက ဧရာဝတီ ဘဏ္ႏွင့္ Explorer Royal Co.,Ltd တုိ႔မွ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြက္ သစ္ပင္မ်ိဳးစံု အပင္ ၃၀၀ ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က လက္ခံရယူၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားကို ျပန္လည္ေပး အပ္သည္။

 ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႏုိင္က “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္း ႀကိဳဆို ခ်င္တာေပါ့။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္လွဴဒါန္းမယ့္ အလွဴရွင္လည္းရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ တိုက္ဆုိင္တယ္။ ဒါကိုလည္း ႀကိဳဆုိခ်င္တယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တိုးတက္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

 အဆုိပါ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္  ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႏုိင္၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းေဆြ၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဌာန မ်ားမွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးပင္အလွဴရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဌးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပ်ိဳးပင္ေပါင္း ၃၀၀ ကို တေပ်ာ္တပါး စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ AYA Bank and Explorer Royal Co.,Ltd တို႔မွ ပူးေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ သစ္ပင္ ၅၀၀၀၀ စိုက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းသည့္ Project မွ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြက္ စိန္ပန္းပင္ ၄၆ ပင္၊ ခေရပင္ ၆၉ ပင္၊ မဲဇယ္ပင္ ၆၄ ပင္၊ ဖြားဖက္ေတာ္ ၃၇ ပင္၊ တည္ပင္ ၆၇ ပင္၊ ငုဝါပင္ ၁၇ ပင္၊ စုစုေပါင္း ပ်ိဳးပင္ ၃၀၀၊ တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ ၅ ဇုန္တြင္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။