၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္


မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ မိုးကုတ္ေဒသသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားလာလည္ပတ္ရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မႏၲေလး-မတၱရာ-သပိတ္က်င္း-မိုးကုတ္ ကားလမ္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳ၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္သာ သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ အစည္းအေဝး(၁၃/၂၀၁၈)မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားလာမယ္ဆိုရင္ မႏၲေလး-မတၱရာ-သပိတ္က်င္း-မိုးကုတ္ ကားလမ္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳ၍ သြားလာ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လုိက္တာပါ”ဟု သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။ “အရင္က ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြဟာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္ထဲေရးကိုေလ်ွာက္ထားရတယ္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရပါမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳရတာ၊ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိခဲ့တယ္၊ အခုေတာ့ ဟိုတယ္ခရီးကို ေလ်ွာက္မယ္၊ သတ္မွတ္ပံုစံမွာ ျပည့္ျပည့္စံုစုံတင္ျပလာတာနဲ႔ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပး မွာပါ၊ အရင္ထက္စာရင္အဆင့္ေတြ နည္းသြားပါၿပီ၊ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာသြားလာႏိုင္ေတာ့မွာပါ”ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ရန္ ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္၊ အငွားယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္လမ္းညႊန္လည္း တစ္ပါတည္းအတူလိုက္ပါရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္၊ သံုးဘီးယာဥ္၊ စက္ဘီး၊ ေျခလ်င္တို႔ျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။
“မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က ကန္႔သတ္နယ္ေျမပါ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ခြင့္ျပဳတာပါ၊ လည္ပတ္မႈအေနနဲ႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚကိုသာလည္ပတ္ခြင့္ ျပဳမွာပါ၊ ခရီးလမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႔ သြားခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသာ ျပန္လာရမွာပါ၊ ဗီဇာသက္တမ္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ကာလအတြင္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ သြားလာလည္ပတ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။