၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားအလုပ္အကိုင္ျပပြဲ (၂၀၁၈) အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ၊ မႏၲေလးဘူတာႀကီးအေပၚထပ္ Hotel Marvel တြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ မႏၲေလးဟုိတယ္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆင့္၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “တတ္ကၽြမ္းၿပီးတဲ့ပညာနဲ႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ္ဆိုရင္ မိမိိကို ဥပေဒက ဘယ္လိုအကာအကြယ္ေပးထားသလဲဆိုတဲ့ အသိပညာဗဟုသုရွိဖို႔ လိုပါတယ္၊ အလုပ္သမားေတြရံုးေတြမွာ ေမးပါ၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ အလုပ္သမားေရးရာရံုးေတြရွိပါတယ္၊ လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္သမားေယာက္ဟာ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ႀကိဳးစားရွာေဖြရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒဖတ္ဖို႔ လက္လမ္းမမွီပါဘူး၊ လက္လွမ္းမွီတာက အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရံုးေတြရွိပါတယ္၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြ EC စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာလည္း သိထားဖို႔လိုတယ္ဆိုတာလည္း သိထားဖုိ႔လိုပါတယ္၊ မိမိရဲ့အလုပ္အကိုင္ခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္သိထားဖို႔လိုပါတယ္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဟာ Hotel Tourism လုပ္ငန္းအမ်ားႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာပါ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေလ့လာၿပီး မွ လာၾကတာပါ၊ အလုပ္သမားထုကလည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြထဲကေန ေထာက္ထြက္ၿပီး တင္ျပေတာင္းဆိုတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အစိုးရရဲ့တည္ဆဲဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ထားမယ့္ကိစၥေတြကိုလည္း သိထားဖို႔လုိပါတယ္”ဟု သယံဇတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည္းသြင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊက အမွာစကားကို လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆင့္က ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ သင္တန္းမ်ားကို မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေညာင္ဦး ေဒသမ်ားတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပံုကိုလည္းေကာင္း၊ Plan International Myanmar မွ Country Manager ဦးသိဒၶိသိန္းက ပုဂံေညာင္ဦး ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ မႏၲေလးဟိုတယ္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းႏႈွ့္ ပုဂံေညာင္ဦးေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လူငယ္စီးပြားေရးျမွင့္တင္ျခင္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Plan International Myanmar မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ကိုင္မ်ားရရွိေရး၊ သင္တန္းဆင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။