၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္

 ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠဌ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပျပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက အဘိုးအဘြား စာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ ၾကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးလုပ္ငန္း၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုဗြီဒီယိုရိုက္ကူးေရးႏွင့္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလွဴေငြလက္ခံေရးႏွင့္ ခြဲေဝလွဴဒါန္းေရး လုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ငန္းအလိုက္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈတို႔ကို က႑အလိုက္အသီးသီး တင္ျပၾကျပီး အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။