၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္

 မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ျမစ္ဧရာမွ ထပ္ဆင့္ ပြား သေဘၤာႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းမွ စတင္ထြက္ခြာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း မိတ္သဟာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ၂၇ ရက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း မိတ္သဟာအဖြဲ႔ကိုယ္စား မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး႐ံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္လႈိင္ထြန္းက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စထြက္မည့္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ သေဘၤာ ဆုိက္ကပ္မည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည့္အခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာစဥ္ သေဘၤာဆုိက္ကပ္မည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ‘ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း မိတ္သဟာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား ျမစ္ဧရာမွ ပတ္ဆင့္ပြား’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စုန္ဆင္းခရီးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္အထိ ၂၇ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘၤာဆုိက္ကပ္မည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ညစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 အဆုိပါအစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ INGO၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။