၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္

မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏိုင္ငံတိုင္းျပည္မ်ား၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက အဆိုပါတကၠသိုလ္၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုး၊ ဗိသုကာဌာနမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ ဦးပါစီမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ဗိသုကာဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Waseda University, School of Creative and Engineering ၏ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္အျငိမ္းစားပါေမာကၡ Takeshi Nakagawa ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီး၊ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ပါေမာကၡႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုး၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာဇာျခည္မင္း၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡတို႔က ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၾကျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Waseda University, School of Creative and Engineering ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ Takeshi Nakagawa က အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ Vernacular Houses in Traditional Settlements Within Pya Ancient Sri Ksetra ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ဗိသုကာ မသြယ္သြယ္ေလးေမာ္ကလည္းေကာင္း၊ သေရေခတၱရာေရွးျမိဳ႔ေဟာင္းရဲ့ Master Plan ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ဗိသုကာ မဥမၼာေအာင္၊ Preliminary Findings and the Hydraulic Aspect of Mandalay and Amarapura, the last two royal city of Burmese Kingdom ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Mr.Koji Yamada ကလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ ပါေမာကၡဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္၍ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)က အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကာလ သံုးရက္ျဖစ္သည္။