၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုပၸားေတာင္ကလပ္တြင္ ေကာင္းကင္ေကဘယ္လ္ကား တပ္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ DAMODAR ROPEWAYS & INFRA ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၊ စကားဝါေျမခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ DAMODAR ROPEWAYS & INFRA ကုမၸဏီမွ Vice President Mr.Shrawan Kumar Agrawal က ၎တို႔ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းၿပီး ပုပၸားေတာင္ကလပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေကဘယ္ကားစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးခိုင္က ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူရာ ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတိုးက ယခုစီမံကိန္းအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္ဒါေခၚယူမည့္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ပုပၸားေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားထံမွ ဇုန္ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံမည့္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရိွထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဒသခံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အေျခအေနတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ ေတာင္ကလပ္ ယာယီေဂါပကအဖဲြ႔ဝင္ ဦးခ်ိဳတူး၊ Volunteer Group မွ ကိုသက္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဦးသန္းတို႔က ေမးျမန္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကရာ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ယခု ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳတင္ျပလာသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေစမွျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သေဘာတူညီခဲ့လွ်င္လည္း မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္းတင္ဒါေခၚယူ၍ စနစ္တက် တုိင္းတာစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တကယ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကုမၸဏီကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ ေတာင္ကလပ္ေကာင္းကင္ေကဘယ္ႀကိဳးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံကုမၸဏီမွ လာေရာက္ေလ့လာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရပါက ေတာင္ကလပ္ အေနာက္ဘက္ေအာက္ေျခမွ အျမင့္မီတာ ၃၅၀ အထိ ၁၂ ေယာက္စီး ေကဘယ္လ္တပ္ဆင္သြားရန္ျဖစ္သည္။

 ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးခိုင္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးတင့္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကိုႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေတာင္ကလပ္ယာယီေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပုပၸါးေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ DAMODAR ROPEWAYS & INFRA ကုမၸဏီမွ Vice President ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။