၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ႀကီးျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆိုပါ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း၌ က်င္းပသည္။

 မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္း၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းဦး၊ MMID ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းခိုင္ႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ စီမံကိန္းအနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၈၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

 သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိန္းပန္းပင္ကို စတင္ စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလႈပ္ရွားမႈ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စိန္ပန္း၊ ယူကလစ္၊ တည္ပင္ႏွင့္ ပိေတာက္ပင္မ်ားကို တေပ်ာ္တပါး စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးၾကသည္။ ယေန႔ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ စိန္ပန္းပင္ ၂၀၀၀၊ ယူကလစ္ပင္ ၁၀၀၀၊ တည္ပင္ ၅၀၀ ႏွင့္ ပိေတာက္ပင္ ၅၀၀၊ ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း အပင္ ၄၀၀၀ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကၿပီး ဇူလိုင္လ မိုးရာသီအတြင္း ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 “ဒီေဒသက ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေဒသျဖစ္တယ္။ အခုလိုစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေနရာမွာ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေရလံုေလာက္မႈရရွိေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ကာ ေဒသနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အပင္ကိုပ်ိဳးၿပီး အစိမ္းေရာင္ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု MMID ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။