၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံု မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမမ်ားအား ယာယီဓာတ္အားပိတ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 ၅.၂.၂၀၁၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မႏၲေလးခရိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ ျမင္းျခံခရိုင္တို႔အတြင္း၌ မႏၲေလးခရိုင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သိပၸံ-ခတၱာလမ္းၾကား၊ ၆၅ လမ္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ ၆၈ လမ္းအထိရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရြာႏွင့္ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္း တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ၊ မႏၲေလးခရိ္ုင္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးရန္လံုရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံ ရပ္ကြက္၊ မင္းတဲအီကင္းရပ္ကြက္၊ ပုလဲေငြေရာင္ရပ္ကြက္၊ ေမဃဂီရိရပ္ကြက္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚကတဲ့ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊ ၄ မိုင္၊ ၆ မိုင္၊ ၇ မိုင္၊ ၉ မိုင္၊ ဝါးျဖဴေတာင္ေက်းရြာမ်ား၊ စ.ခ.တ-၂(စစ္တပ္)တို႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၁၃၂ ေကဗြီ ရတနာပံု-ျပင္ဦးလြင္ ဓာတ္အားလိုင္းမွ ဓာတ္အားေပးထားေသာ ေနရာအားလံုးႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ေတာ္အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးတပ္၊ ေလေၾကာင္းအရန္၊ မႈိင္းပန္ေက်းရြာ၊ ေရၾကည္ေက်းရြာတို႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတို႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလယ္ခ်ိဳင့္ေက်းရြာ၊ နဘဲကန္ေက်းရြာ၊ မင္းကန္ေက်းရြာ၊ မင္းယဥ္ေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ဖူးေက်းရြာ၊ နတ္ေစာင့္ေက်းရြာ၊ သာယာႀကီး(န)ေက်းရြာ၊ ရံုးပင္ေက်းရြာ၊ ကင္းတဲေက်းရြာ၊ နန္းတည္ေက်းရြာ၊ ေညာင္တိုေက်းရြာတို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ လည္းေကာင္း ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္သည္။