၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ရွင္ေတာ္ကုန္းေက်းရြာဝန္းက်င္ရွိ ေျမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာႏွင့္ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာအနီး စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာမ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးလ်က္ရွိရာ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာေျမကြက္မ်ား တန္ဖိုးမ်ားျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာနီကန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္လည္း လယ္ေျမမ်ားအကြက္ရိုက္၍ ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူ နည္းပါလ်က္ရွိသည္။

 ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြေတာ္က်ီကုန္းရပ္ကြက္၊ ၇၄လမ္း၀န္းက်င္တြင္လည္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္က ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၿပီး  Garden City Apartment Complex  ၁၅လံုးကို စတင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အိပ္ခန္း ၂ ခန္းပါ စတုရန္းေပ ၆၀၅ေပရွိ အခန္းေပါင္း ၄၂၀၊ အိပ္ခန္း၃ခန္းပါ စတုရန္းေပ ၉၂၅ေပရွိ အခန္းေပါင္း ၂၄၀၊ အိပ္ခန္းသံုးခန္းပါ စတုရန္းေပ ၁၂၁၀ေပရွိ အခန္းေပါင္း ၃၀၊ စုစုေပါင္း အခန္း ၆၉၀တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမထပ္မွ အဌမထပ္ထိ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ရာ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဝန္းက်င္ (ေပ ၃၀ × ေပ ၄၀) ဂရန္ေျမကြက္မ်ားေရာင္းခ်မႈေႏွးေကြးသြားသည္။ နယ္မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ေျမကြက္ေရာင္းခ်၍ ၿမိဳ႕သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားသာ ၀ယ္ယူမႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။