၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းခြဲ)၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံႏွင့္ အသင္းသားအဆိုျပဳလႊာ မ်ားေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ရွိ စုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္၊ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနအသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်ာလီသန္းတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံက်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)တို႔မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပသထားသည့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။

 အစီအစဥ္အတိုင္း အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခဲြက်င္းပရာ ဒုတိယပိုင္းတြင္ အခမ္းအနားမွဴးက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းခြဲ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအမည္စာရင္းအား ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ သဘာပတိက တက္ေရာက္လာသူမ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းခြဲ) ဥကၠ႒က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ အသင္းသားအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္း၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားထံသုိ႔ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ အသင္းရံုးအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ဖူဆယ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။