၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံု ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၇.၁.၂၀၁၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီထိ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိတၱရမဟီရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေဟမာဇလရပ္ကြက္မ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဘုန္းရွိန္၊ စၾကာႏြယ္စဥ္၊ မဟာႏြယ္စဥ္၊ ေဟ/ေျမာက္၊ ေဟမာ/ေတာင္၊ မဟာအေနာက္ရပ္ကြက္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ နန္းဦးလြင္ရပ္ကြက္၊ ဘူးကုန္း၊ ကုန္းတန္းေက်းရြာႏွင့္ ပုဂၢလိကထရန္စေဖာ္မာမ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီထိ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Teleport Factor Area ရတနာပံု ၿမိဳ႕သစ္ရွိ Asia Mege Link, Fiber Cable Factor, Soft Base Factory Area ၊ ျပင္စာ၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ သံေတာင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ၊ မိုးကုတ္-သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခလရ(၁၄၈)တပ္ရင္း၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုး၊ တမၸဝတီရပ္ကြက္၊ သာယာေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၊ ျပည္ေတာ္သာ၊ စက္မႈလက္မႈလယ္ယာ၊ ဆည္ေပါက္ရြာ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္၊ ပုပၸါးေတာင္မႀကီး၊ MRTV ႏွင့္ Popa Resort တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။