၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္

 BOT စနစ္သည္ ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ယင္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ သက္တမ္းကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္မပါရွိဘဲ လမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ လမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးစရိတ္သည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘီလီယံ က်ပ္ေလးဆယ့္ငါးမွ ငါးဆယ္အၾကား သံုးေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ BOT စနစ္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ လွ်င္ ယင္းေငြမ်ားကို အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 “BOT စနစ္ ေပးတယ္ဆုိတာ အစိုးရကေန လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပုဂၢလိကကို လႊဲအပ္ေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ BOT စနစ္က ေအာင္ျမင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ တုိင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ လမ္းေတြကို BOT စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ တုိးခ်ဲ႕သြားပါ့မယ္။ အခု မႏၲေလး  တုိင္းေဒသႀကီး ကေနစၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လမ္းဟာလည္း PPP အဆင့္နဲ႔ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၁၅၂၈ မုိင္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကေန စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ လမ္းက မိုင္ႏွစ္ရာေက်ာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ လမ္းက မိုင္ရွစ္ရာေက်ာ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလမ္းေတြေပၚမွာ BOT စနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့လမ္းက အကုန္လံုးေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မႏၲေလး-လား႐ႈိး-ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ ျမစ္ငယ္-ထံုးဘို-ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ လမ္းအမ်ိဳးအစား ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းကို ၂၄ ေပမွ ၄၈ ေပအထိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီးျဖစ္ကာ လမ္းအရွည္ ၅၅ မိုင္ႏွင့္ ၆ ဖာလံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းကို ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ၃၄ မုိင္ႏွင့္ ၂ ဖာလံဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟံျမင့္မိုရ္-ၿမိဳ႕ႀကီး-ရြာငံ-ေအာင္ပန္းလမ္းကို ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ၄ မိုင္ႏွင့္ ၇ ဖာလံုကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္လမ္းမ်ားကို ခ႐ိုင္အသီးသီးတို႔တြင္ရွိသည့္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူထားသည့္လမ္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္လမ္းမ်ား လမ္းအရွည္ ၂၅၈ မိုင္ကို ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပ ၆၆၀ အရွည္ရွိသည့္ ဒု႒ဝတီ-ေရႊစာရံ၊ RC တံတား (၁)စင္းႏွင့္ ေပ (၁၈၀)ေအာက္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား  (၉၁)စင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြ (၆၅)ဘီလီယံကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။