၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

 ပုဂံျမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္အား ယမန္ေန႔က လူအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ ဝက္ၾကီးအင္းမွ ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္း လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာ ခ်ဳံႏြယ္ထူထပ္ေနေသာ ေနရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းဘုရားဆိုင္းဘုတ္ ကြယ္ေနေသာခ်ဳံႏြယ္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြား ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား စြန္႔ပစ္သည့္အမႈိက္မ်ားကို မႏၱေလးျမိဳ႕ေပၚမွ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ မႏၱေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းျခံ၊ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးျမိဳ႕မ်ားမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္၊ ငါ့သေရာက္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွျပည္သူမ်ား လူအင္အားအေျမာက္အျမားျဖင့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္အား ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈစာရင္းဝင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အုပ္စုမ်ားခြဲကာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႔(၂)ေခါင္း ေဆာင္ ဦးတင့္ေဆြကေျပာျပသည္။

 သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီး ဦးဇာနည္ေအာင္(လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး)၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁) ဦးဝင္းျမင့္ခိုင္၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးျမင့္စိန္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးတင့္တို႔က လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ လုပ္အားေပးမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားအား လာေရာက္အားေပး ႏႈတ္ဆက္သည္။