၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္

 မွတ္ပံုတင္မဲ့ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ OSS စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္ ကာလၿပီးသြားပါက မွတ္ပံုတင္မဲ့ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ယာဥ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 မွတ္ပံုတင္မဲ့ သံုးဘီးေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ေစကာ One Stop Service စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္အထိ သတ္မွတ္ကာ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႐ံုးစိုက္ရာ ၄၉ ႐ံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ံုးပိတ္ရက္ စေနေန႔တြင္ Mobile Team အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ ၃၉ ၿမိဳ႕တြင္ နယ္လွည့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

 “မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း လုပ္ေပးေနပါတယ္။ စီမံခ်က္ကာလ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးပါ။ အဲဒီရက္ၿပီးသြားရင္ ဆက္လုပ္ေပးဖုိ႔မရွိေတာ့ပါဘူး စီမံခ်က္ကာလၿပီးသြားရင္ ဖမ္းဆီးအေရး ယူမယ္။ ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းသြားမွာပါ။ ျပည္သူလူထု နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ တရားဝင္ျဖစ္သြားေအာင္ မွတ္ပံုတင္ေစခ်င္တယ္”ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စံပယ္က ေျပာသည္။

 ႏုိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ မွတ္ပံုတင္မဲ့ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကို One Stop Service စီမံခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္မွတ္ပံုတင္မဲ့ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကို စီးနင္းအသံုးျပဳေနၾကျခင္း ေတြ႔ရျခင္း၊ ယာဥ္တုိက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ Road Safety ႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ စီမံခ်က္ျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

 “စည္းကမ္းတက် လုပ္ေပးေနတဲ့ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ စည္းကမ္းလိုက္နာၿပီး တရားဝင္ျဖစ္သြားေအာင္ လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ေပးဖုိ႔လည္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ စီမံခ်က္ ကာလ လည္းကုန္ေတာ့မယ္။ အားလံုးတရားဝင္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ စည္းကမ္းလည္းက် တရားဝင္လည္းျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ ေကာင္းသလို ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္လည္း ေကာင္းသြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

 စီမံခ်က္တြင္ Model Year ခုႏွစ္ပံုစံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဆုိင္ကယ္ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္း၍ Road Safety မျဖစ္ေသာ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ား၊ လူစီးသံုးဘီးယာဥ္မ်ား၊ ေဒသ အစီအစဥ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဘးတြဲပါဆုိင္ကယ္မ်ား၊ ေတာတြင္းႏွင့္ ကမ္းစပ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ေလးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး သက္တမ္း ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ျပတ္ေနေသာ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ေတြက တစ္ေန႔တျခားမ်ားလာတယ္။ စည္းကမ္းတက်နဲ႔ ေမာင္းတဲ့သူေတြရွိသလို စည္းကမ္းမရွိ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေမာင္းတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ မဝင္ရလမ္းေတြလည္း ဝင္တယ္။ ရပ္ခ်င္တဲ့ေ နရာမွာလည္း ရပ္တယ္။ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ အငွားလိုက္ၿပီး မိသားစု စားဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနသူေတြအတြက္လည္း မထိခိုက္ေစခ်င္ပါဘူး။ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေျပးဆြဲေနတာကုိ စည္းကမ္းစနစ္ တက် ေျပးဆြဲႏိုင္ေအာင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးေနတဲ့အခ်ိန္ မွတ္ပံုတင္ေစခ်င္တယ္။ စီမံခ်က္ကာလၿပီးသြားရင္လည္း မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေျပးဆြဲေနတာ ေတြကို စိစစ္အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံမည့္ မွတ္ပံုတင္ႏႈန္းထားမ်ား၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔တြင္ ေပးသြင္းရ မည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အသိေပး ေၾကညာထားၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အင္ဂ်င္အေကာင္ေရေပၚမူတည္ကာ သင့္တင့္မွ်တစြာျဖင့္ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္အေရအတြက္ အစီးသံုးေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္အစီး သံုးေသာင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။