၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္

  မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဖဲြ႔စည္းျခင္း(၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါ ေကာလိပ္တြင္ က်င္းပရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းေဆြႏွင့္ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ အင္/ယာ၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတို႔မွ အရာရွိမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု အမ်ိဳးသမီး(ဖူဆယ္)ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပရာ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿပိဳင္ပဲြကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ အထိမ္းအမွတ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾကၿပီး Theatre ခန္းမတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးက အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ေမာင္တုိးတိုးေအးဝင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးဥပကာရစကား ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကို အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း က်င္းပခဲ့သည္။