၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအေျချပဳ အေျခခံဂေဟဆက္ နည္းပညာႁမွင့္တင္ေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)ဖြင့္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၆၂ လမ္း၊ ၃၃ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းၾကား ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ပညာဒါနေဆာင္၌ က်င္းပသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္း၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ထူး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး Third Party (QC) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးပြႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လက္ေတြ႕၊ စာေတြ႕ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးက သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က သင္တန္းအမွာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ Third Party (QC)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တို႔က သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈအေျချပဳ အေျခခံဂေဟဆက္ နည္းပညာျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး Third Party (QC)အဖြဲ႕၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)ႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး)တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလတြင္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ စာေတြ႕မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ရွိ ဆရာ ေလးဦးျဖင့္ တစ္လနီးပါး ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။