၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္

 ျမန္မာ့ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျပည္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ရိုးရာမပ်က္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မဟာသၾကၤန္ကာလ ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ သၾကၤန္မႈခင္းမ်ားအား အထူးတရားရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။

 မဟာသၾကၤန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ သၾကၤန္မႈခင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၃၄ရံုးတြင္ အထူးတရားရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ မူးယစ္ေသာက္စားရမ္းကားမႈစသည့္ ေန႔ခ်င္းၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားအား ေန႔ခ်င္းၿပီး စစ္ေဆးစီရင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။