၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္

 က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လူထုအားကစားလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အတက္ၾကြဆံုး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားႏွင့္ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လူထုအားကစားလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အားကစားလႈပ္ရွားမႈ အတက္ၾကြဆံုးျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အတက္ၾကြဆံုးအားကစားဆု ပထမဆု ဆုေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ ဒိုင္းဆုကို ခ်ီးျမွင့္ရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက လက္ခံခဲ့သည္။